Romantiek

De romantiek is een kunststroming die ontstond aan het einde van de 18e en begin van de 19e eeuw.  Door haar vele verschijningsvormen is een eenvoudige definitie moeilijk te geven, toch stond het gevoel en de individuele beleving centraal in vrijwel alle romantische kunstvormen.

Onze selectie boeken over de romantiek:

Bekijk hier nog meer boeken over de romantiek.